Skapa flera frågor

Den här sidan låter Dig skapa flera frågor samtidigt.

F.n. kan Du bara skapa ett antal slumpade frågor och (som ett alternativ) lägga till dem till det aktuella testet.

Så småningom kommer den här sidan att utvecklas och innehålla fler alternativ.

Index över alla hjälpfiler