Decimalpoäng

Genom att använda den här inställningen kan Du ange antalet decimaler som ska visas i betyget/omdömet för varje försök.

Index över alla hjälpfiler