Beskrivning

Den här frågetypen är egentligen inte en fråga.

Det enda den gör är att skriva ut lite text utan att efterfråga några svar.

Du kan använda den till att skriva ut en beskrivande text som kan användas med en efterföljande grupp av frågor.

Index över alla hjälpfiler