Index för diskriminering

Detta ger i grova drag en indikator på prestanda hos varje testkomponent. Det beräknas genom att man räknar antalet studenter/elever/deltagare/lärande som hör till den tredjedel som har lyckats bäst på det här testet och sedan dividerar man det med antalet studenter/elever/deltagare/lärande som hör till den tredjedel som har lyckats sämst.

Om till exempel 30 studenter/elever/deltagare/lärande har gjort testet så skulle det finnas tio i den översta tredjedelen och tio i den nedre. Om nio av de bästa har fått rätt (på testkomponent 1) men bara tre av de sämsta så skulle index för diskriminering bli 9/3 = 3.0. Siffran i parentesen är:(övre tredjedelen rätt svar dividerat med nedre tredjedelen rätt svar).

Om index understiger 1.0 så betyder det att fler av de svagare fick rätt på testkomponenten än de starkare. Sådana testkomponenter bör betraktas som värdelösa. Faktum är att de minskar precisionen i det övergripande utfallet av testet.

Om inga av de svagare fick rätt på testkomponenten så skulle "denominatorn" få ett oändligt utfall. Programmet byter ut en '10' för varje sådan testkomponent.

Index över alla hjälpfiler