Essäfrågor

Som respons på en fråga (som kan tänkas innehålla en bild) skriver den svarande sin uppgiftslösning i essäformat. Du kan redigera tre fält när Du skapar essäfrågan: frågans titel, frågans brödtext, och återkoppling som kan visas när läraren så önskar.

Essäfrågan kommer inte att få något betyg förrän den har granskats av en lärare som isåfall använder manuell bedömning/betygssättning. När bedömaren gör detta manuellt så kommer denne/a att kunna lägga till en kommentar och ett betyg till essän.

Index över alla hjälpfiler