Att exportera frågor från en kategori

Den här funktionen gör det möjligt för Dig att exportera en komplett kategori av frågor till en textfil.

Lägg dock märke till att i många filformat är det så att viss information försvinner när man exporterar frågorna. Det beror på att det finns många format som inte stödjer alla de finesser som man kan använda i Moodle-frågor. Du bör inte förvänta Dig att kunna exportera och importera frågor samtidigt som Du bevarar dem i exakt samma format. Vissa typer av frågor kanske inte går att exportera alls. Du bör alltså testa exporterade frågor innan Du använder dem i en skarp produktionsmiljö.

De format som f n stödjs är:

GIFT-formatet

 • GIFT är det mest heltäckande import- och exportformatet som finns när det gäller att exportera testfrågor av Moodle-typ till en textfil. Man har utformat det så att det ska vara en enkel metod för lärare att skriva frågor som en textfil. Det stödjer flervalsfrågor, frågor av typen Sant-Falskt, kortsvar, para-ihop och numeriska frågor. Det stödjer även test av typen: Vilket är det ord som saknas? Lägg dock märke till att test med inbäddade svar f n inte stödjs. Olika frågetyper kan blandas i en enda textfil. Formatet stödjer även kommentarer till rader, namn på frågor och procentviktade betyg/omdömen.

  Nedan kommer några exempel:
  Vem är begravd i "Grant's tomb"?{~Grant ~Jefferson =ingen}
  
  Grant är{~begravd =gravsatt ~lever} i "Grant's tomb".
  Grant är begravd i "Grant's tomb".{FALSE}
  
  Vem är begravd i "Grant's tomb"?{=ingen =ingen alls}
  
  När föddes Ulysses S. Grant?{#1822}
  

Mer info om "GIFT"-formatet

Fler format kommer att tillkomma, inklusive WebCT, IMS QTI och vad helst annat som Moodle-användare kan komma att bidra med!

Index över alla hjälpfiler