Återkoppling

Om Du aktiverar återkoppling på testet så kommer studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande att få återkoppling (rätt eller fel) på vart och ett av sina svar.

Index över alla hjälpfiler