Att importera filer i "Aiken"-format

Aiken-formatet är ett mycket enkelt sätt att skapa flervalsfrågor genom att använda ett format som är klart läsbart för människor.
Här är ett exempel på formatet:

Vilket är det korrekta svaret på den här frågan?

A. Är det det här? 
B. Kanske det här svaret?
C. Möjligen det här?
D. Det måste vara det här!
SVAR: D

Vilket LMS (System för att hantera lärande) har flest format för att importera test?
A) Moodle
B) ATutor
C) Claroline
D) Blackboard
E) WebCT
F) Ilias
SVAR: A

Hela frågan måste vara på en rad.

Varje svar måste inledas med ett enda enskilt tecken (en bokstav, en siffra) åtföljt av en punkt '.' eller en högerparentes ')', och sedan ett mellanslag

Svarsraden måste komma omedelbart efter och inledas med "SVAR:". Sedan ska det aktuella tecknet för det korrekta svaret komma.

Index över alla hjälpfiler