Metoder för betygssättning

När det är tillåtet med upprepade försök så finns det olika sätt som Du kan använda för att beräkna studentens/elevens/deltagarens/den lärandes slutbetyg/omdöme på testet.

Högsta betyget/omdömet

  • Slutbetyget/omdömet är det högsta (bästa) av samtliga försök.

Genomsnittsligt (medel)betyg/omdöme

  • Slutbetyget/omdömet är medelbetyget beräknat på alla försök.

Det första betyget/omdömet

  • Slutbetyget/omdömet är det som har uppnåtts på det första försöket (de övriga räknas inte).

Det sista betyget/omdömet

  • Slutbetyget/omdömet är enbart det som har uppnåtts på det senaste försöket.

Index över alla hjälpfiler