Att importera nya frågor

Den här funktionen låter Dig importera frågor från externa textfiler som har laddats upp via ett formulär.

Det finns ett antal olika filformat som Du kan använda:

Utelämnade ord

  • Det här formatet stöder bara flervalsfrågor. Varje svar är åtskiljt med tecknet tilde (~), och det korrekta svaret har ett prefix i form av ett likhetstecken (=). Här är ett exempel:
    Så snart vi som barn börjar att utforska våra kroppsdelar så blir studenter/elever/lärande i ämnena {=anatomi och fysiologi ~reflexologi ~vetenskap ~experiment}, och på ett sätt förblir vi det livet ut.

Mer info om formatet "Utelämnade ord"

AON

  • Det här är detsamma som formatet "Utelämnade ord" förutom det att efter det att frågorna har importerats så omvandlas alla kortsvarsfrågor , fyra åt gången, till para-ihop-frågor.
  • Dessutom blandas svaren på flervalsfrågor slumpmässigt i samband med att de importeras.
  • Formatet har döpts efter en organisation som sponsrade utvecklingen av många egenskaper i testfunktioner av det här slaget.

Blackboard

  • Den här modulen kan importera frågor som har sparats i Blackboards exportformat. Modulen är beroende av XML-funktioner för att kunna kompileras in i Din PHP-applikation.

Mer info om 'Blackboard'-formatet

Egentillverkat

  • Om Du har ett eget format som Du behöver kunna importera så kan Du implementera det själv genom att redigera mod/quiz/format/custom.php
  • Det är inte så mycket ny kod som Du behöver, bara så mycket som krävs för att tolka (parse) en enskild fråga ur en given text.

Mer info om "Egentillverkade" format

Fler format kommer att finnas så småningom, WebCT, IMS QTI och vad som helst annat som Moodle-användare kan komma att bidra med!

Index över alla hjälpfiler