Para-ihop-frågor

Efter en valfri introduktion så får användaren se ett flertal delfrågor och ett flertal blandade (slumpmässigt ordnade) svar. Det finns bara ett korrekt svar för varje fråga.

Användaren måste välja ett svar och para ihop det med varje delfråga.

Varje delfråga viktas lika när det gäller dess bidrag till det samlade betyget för hela frågan.

Index över alla hjälpfiler