Test

Den här modulen gör det möjligt för (distans)-läraren att utforma test som kan innehålla flervalsfrågor, sant-falskt, och kortsvars-frågor.

Dessa frågor lagras i en kategoriserande databas och Du kan återvinna dem både i och mellan kurser.

Testen kan utformas så att de tillåter flerfaldiga försök. För varje försök räknas resultatet fram och distansläraren kan välja att lämna återkoppling eller att visa de rätta svaren.

Testen i den här modulen kan bedömas/värderas/betygssättas.

Index över alla hjälpfiler