Inbäddade svar (en sorts lucktest)

Det här är ett mycket flexibelt format som motsvarar det populära lucktestet.

Frågorna består av ett stycke text (i Moodle-format). I texten finns olika svar inbäddade. Det kan vara svar på flervalsfrågor, kortsvar och numeriska svar.

F n finns inget grafiskt gränssnitt för att skapa dessa frågor. Istället måste Du ange frågeformatet genom att använda en textbox eller importera dem från externa filer.

Här är ett exempel på en inmatad text som har använts för att ange en sådan fråga:

Det här exemplet kommer att visas för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande så här:

3

8 Betyg


Den här frågan består av lite text med ett svar är inbäddat precis här och omedelbart efter det så måste Du ta itu med det här kortsvaret och slutligen har vi ett flyttal .

Lägg märke till att adresser som www.moodle.org och smilies :-) fungerar som vanligt:
a) Hur bra är det här?
b) Vilket betyg/omdöme skulle Du ge det?

Lycka till!


Index över alla hjälpfiler