Faktor för avdrag

Du kan ange vilken del (fraktion) av det uppnådda resultatet som bör dras av för varje felaktigt svar. Det här är bara relevant om testet körs i adaptiv form så att studenten/eleven/deltagaren/den lärande har rätt att svara upprepade gånger på frågan. Faktorn för avdrag bör vara ett tal mellan 0 och 1. En faktor för avdrag på 1 betyder att studenten/eleven/deltagaren/den lärande måste svara rätt på frågan i sitt första svar för att överhuvudtaget få tilgodoräkna sig några poäng för frågan. En faktor för avdrag på 0 betyder att studenten/eleven/deltagaren/den lärande kan försöka hur många gånger som helst och ändå få högsta poäng.

Index över alla hjälpfiler