Tillämpa avdrag

Om ett test körs i anpassningsbart läge så kommer studenten/eleven/deltagaren/den lärande att kunna lämna ett nytt svar på frågan om det första svaret är felaktigt. I det här fallet kan det vara så att Du, för varje felaktigt svar, vill införa ett avdrag som ska dras från slutbetyget på frågan. Hur stort avdraget ska vara väljer Du individuellt för varje fråga när Du skapar eller redigerar frågan.

Den här inställningen har bara effekt om testet körs i anpassningsbart läge.

Index över alla hjälpfiler