Att visa i ett "säkert" fönster.

Det "säkra" fönstret försöker erbjuda lite förbättrad säkerhet för test (så att det ska bli svårare att kopiera och fuska). Detta sker genom att man begränsar en del av de saker som studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande kan göra med sina webbläsare.

Det som händer är följande:

  • Javascript är ett krav.
  • Testet visas i ett nytt fönster i full storlek.
  • Vissa händelser med musen förhindras.
  • Vissa kommandon via tangentbordet förhindras.

OBS: Den här ger INTE vattentät säkerhet. Förlita Dig INTE på det här som Din enda strategi för att motverka fusk. Det är omöjligt att skydda test fullständigt i webbmiljön. Andra strategier som Du kan prova är att skapa riktigt stora databaser med frågor som Du kan välja ut slumpmässigt. Ännu bättre är det om Du omprövar hela Ditt sätt att sköta uppföljningen genom att t.ex. värdera aktivitet i forum, bidrag till ord- och begreppslistor, wikis, workshops, uppgifter osv högre.

Index över alla hjälpfiler