Frågor med dataset

Ett dataset är en samling av data som Du använder för att skapa en fråga (som t.ex. en beräknad fråga), där datasetet infogas i form av en variabel inne i frågan.

Du kan skapa ett "privat" dataset för en specifik fråga, eller ett "återbrukbart" dataset som kan användas i alla frågor som ingår i en viss kategori.

När Du skapar en fråga som använder dataset, så kommer Du att få arbeta med två dialogrutor.

Den första dialogrutan låter Dig tilldela ett specifikt dataset som ska bytas ut för varje variabel.

Den andra dialogrutan låter Dig lägga till och ta bort set av tal i datasetet. De tal som används för enskilda frågor som presenteras för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande kommer att väljas ut ur detta set.

Index över alla hjälpfiler