Frågor per sida

När det gäller längre test så är det klokt om Du fördelar frågorna över ett större antal sidor. Det gör Du genom att begränsa det antal frågor som ska visas på varje sida.

När Du lägger till frågor kommer det automatiskt att läggas in sidbrytningar i enlighet med den inställning som Du väljer här. Du kommer dock även att kunna införa manuella sidbrytningar längre fram när Du redigerar sidorna.

Index över alla hjälpfiler