Att skapa en ny fråga

Du kan lägga till en rad olika frågetyper till en kategori:

Flervalsfrågor

  • Som svar på en fråga (som det kan ingå en bild i) väljer användaren bland ett flertal svar. Det finns två typer av flervalsfrågor. Sådana som man bara får välja ett svar på och sådana där det ingår flera svar som korrekta.

Mer info om flervalsfrågor

Kortsvar

  • Som svar på en fråga (som det kan ingå en bild i) skriver användaren in ett ord eller en fras. Det kan finnas flera möjliga korrekta svar, med betyg i olika grader. Svaren kan vara, eller inte vara, skiftlägeskänsliga.

Mer info om kortsvarsfrågor

Numerisk

  • Ur studentens/elevens/deltagarens/den lärandes perspektiv så ser en numerisk fråga ut precis på samma sätt som en kortsvars-fråga. Skillnaden är att numeriska svar tillåter en viss accepterad felmarginal. Därför kan Du ange ett spektrum av svar som alla är korrekta.

Mer info om numeriska frågor

Sant/Falskt

  • Som svar på en fråga (som det kan ingå en bild i) väljer användaren mellan två alternativ: Sant eller Falskt

Mer info om Sant/falskt-frågor

Para-ihop

  • Användare får se en lista med delfrågor, tillsammans med en lista över svar. Användaren måste para ihop varje fråga med det korrekta svaret.

Mer info om para-ihop-frågor

Frågor med inbäddade svar (lucktest)

  • Dessa mycket flexibla frågor består av ett stycke text (i Moodle-format) som har diverse svar 'inbäddade' i sig. Det kan vara svar på flervalsfrågor, kortsvar och svar på numeriska frågor.

Mer info om frågor med inbäddade svar

Slumpmässiga kortsvars-frågor att para ihop

  • Ur studentens/elevens/deltagarens/den lärandes perspektiv så ser det här ut precis på samma sätt som en para-ihop-fråga. Skillnaden är den att delfrågorna hämtas slumpmässigt från kortsvars-frågor i den aktuella kategorin.

Mer info om para-ihop-frågor

Slumpmässigt valda frågor

  • Slumpmässigt valda frågor i ett test ersätts av en slumpmässigt vald fråga ur den kategori som har förvalts.

Mer info om slumpmässigt valda frågor

Beskrivning

  • Det här är inte någon riktig fråga. Den skriver bara ut lite text utan att man behöver svara på någonting. Den kan t ex användas för att lämna introducerande information om kommande frågor.

Mer info om beskrivningar

Index över alla hjälpfiler