Slumpmässigt valda frågor

Slumpmässigt valda frågor är en speciell typ av fråga.

När Du använder slumpmässigt valda frågor i ett test kommer, för varje försök, en fråga att väljas slumpmässigt ur hela kategorin.

Det maximala betyget för frågan kommer alltid att vara det som Du har bestämt för slumpmässigt valda frågor.

Om Du gör ett test med t ex 10 slumpmässigt valda frågor så kommer varje användare att få en helt unik uppsättning frågor varje gång de gör ett försök att genomföra testet.

Lägg märke till att Du kan blanda slumpmässigt valda frågor med sådana som inte är det om Du vill vara säker på att dessa specifika frågor verkligen kommer med.

Index över alla hjälpfiler