Slumpmässigt valda para-ihop, kortsvar-frågor

Efter en valfri introduktion så får den svarande se ett flertal delfrågor och ett flertal osorterade svar. Det finns ett korrekt svar till varje fråga.

För varje delfråga måste den svarande välja svar som matchar den frågan.

Varje delfråga viktas på samma sätt för att bidra till det samlade betyget för den övergripande frågan.

Frågorna och svaren hämtas slumpmässigt från en bank av kortsvarsfrågor i den aktuella kategorin. Varje försök på ett test kommer att innehålla en ny kombination av frågor och svar.

Index över alla hjälpfiler