Varje försök bygger på det sista

Om det är tillåtet att göra flera försök och den här inställningen är satt till 'Ja' så kommer varje försök att innehålla resultaten från det tidigare försöket. Detta gör det möjligt att fullfölja testet via ett antal försök.

För att visa ett nytt test för varje försök så väljer Du 'Nej' för den här inställningen.

Index över alla hjälpfiler