Gör det obligatoriskt med nätverksadresser

Det här fältet är valfritt.

Du kan begränsa tillgången till ett test till specifika undernät på ett LAN eller på Internet genom att ange en kommaseparerad lista med delar av, eller hela numren för IP-adresser.

Det här är speciellt användbart när det gäller test där Du vill vara säker på att bara människor i ett specifikt rum ska ha tillgång till testet.

Till exempel: 192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211

Det finns tre typer av nummer som Du kan använda (Du kan inte använda textbaserade domännamnm som exempel.se):

  1. Kompletta IP-adresser, såsom 192.168.10.1 som kommer att kopplas till en enskild dator (eller proxy).
  2. Delar av adresser, såsom 192.168 som kommer att kopplas till allt som inleds med dessa siffror.
  3. CIDR notation, såsom 231.54.211.0/20 som gör det möjligt att ange mer detaljerade undernät.

Mellanslag gör ingen skillnad.

Index över alla hjälpfiler