Att ladda ner testsvar

Du kan vilja ladda ner de data som visas i tabellen på skärmen. Du kan välja mellan två olika filformat för detta. I båda fallen kommer data att presenteras som en tabell med lämpliga titlar, precis som på skärmen men utan bilderna på användarna.

Om tabellen är sidindelad eller ordnad på skärmen så kommer alla data att laddas ner till en enskild fil. Användare som inte har genomfört något försök på detta test kommer att tas med i filen om Du markerar detta alternativ.

Format för Excel kalkylblad:

Du får ett dokument i .xls format för kalkylblad.

Textformat

I det här fallet kommer data att sparas som en vanlig textfil. En rad för varje rad i datatabellen separerade med tabbstopp.

Index över alla hjälpfiler