Låt användaren titta på sina svar efter det att testet är avslutat.

Om Du aktiverar det här alternativet så kommer användarna att kunna se sina tidigare försök på det här testet.

Den här möjligheten är aktiv endast när testet är avslutat.

Index över alla hjälpfiler