Tillåt visning av tidigare försök

Det här alternativet kontrollerar huruvida och när studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande kommer att kunna granska sina tidigare försök på detta test.

Index över alla hjälpfiler