Fjärrfrågor (RQP)

Remote Question Protocol (protokollet för fjärrfrågor) kan Du använda för att ta med frågor i ett test där all behandling sker på en fjärrserver.

Frågor i valfritt format (för vilka det finns en tillgänglig server) kan tas med utan att Du behöver göra några ändringar i Moodle.

Index över alla hjälpfiler