Kortsvarsfrågor

Som svar på en fråga (där det kan ingå en bild) skriver den svarande in ett ord eller en kort fras.

Det kan finnas många möjliga korrekta svar, vart och ett med ett visst betyg. Om Du har valt alternativet 'Skiftlägeskänsligt' så kan Du ha olika poäng för 'Ord' och 'ord'.

Svar jämförs med exakthet så Du måste vara noga med Din stavning.

Index över alla hjälpfiler