Blanda svaren

Om Du aktiverar den här möjligheten så kommer den inbördes ordningen mellan svarsalternativen till varje fråga att ändras slumpmässigt.

Detta gäller naturligtvis bara frågor som har flerfaldiga svar som visas.

Syftet är helt enkelt att gör det lite svårare för användarna att ta efter varandra.

Det här alternativet har inte med slumpmässiga frågor att göra.

Index över alla hjälpfiler