Blanda frågorna

Om Du aktiverar den här funktionen så kommer ordningsföljden på frågorna att slumpmässigt göras om varje gång en användare gör ett försök.

Detta har inte med slumpmässiga frågor att göra; här handlar det bara om den ordning som frågorna visas i.

Syftet är att göra det lite svårare för användarna att ta efter varandra.

Index över alla hjälpfiler