Att öppna och avsluta testet

Du kan ange de tider då testet ska vara tillgängligt så att användarna kan göra sina försök.

Före och efter detta kommer testet inte att vara tillgängligt.

Index över alla hjälpfiler