Sant/Falskt-frågor

Som svar på en fråga (där det kan ingå en bild) väljer den svarande mellan 'Sant' eller 'Falskt'.

Om Du har aktiverat återkoppling så visas ett lämpligt meddelande för den svarande. Om till exempel det rätta svaret är 'Falskt', men det avgivna svaret är 'Sant' (och det är fel) då visas återkopplingen för 'Sant'-svaret.

Index över alla hjälpfiler