Katalog

Katalogresursen kan visa en hel katalog (och dess underkataloger) från det utrymme där Du har Dina kursfiler. Studenter/elever/deltagare/lärande kan sedan bläddra i katalogerna och se alla dessa filer.

Index över alla hjälpfiler