Filer och sidor

Med den här resursen kan Du länka till vilken webbsida som helst (eller fil) på den öppna webben. Du kan också länka till vilken webbsida eller (eller annan fil) som helst som Du har laddat upp till utrymmet för Dina kursfiler.

Vanliga webbsidor visas helt enkelt så som de är, medan multimediafiler hanteras på ett mer utvecklat sätt. De kan vara inbäddade på en webbsida. MP3-filer kan t ex visas med en inbyggd spelare för strömmande ljud. Det gäller även filmfiler, animationer i Flash osv.

Det finns många alternativ för att visa Ditt innehåll i popup-fönster, fönster med ramar osv.

Och alldeles särskilt är det så, att om Din resurs är en webbapplikation (program) eller någon annan typ av innehåll som kan ta emot parametrar, så kan Du välja att skicka information till Din resurs som t ex användarens namn, deras e-post, den kurs de för tillfället deltar i osv,

Index över alla hjälpfiler