Att bädda in filer i en ram

Det här alternativet gör det möjligt för Dig att låta en fil visas i en ram. Det innebär att Moodles navigation finns kvar på sidan i en övre ram.

Lägg märke till att det här alternativet normalt sett inte behövs för mediafiler som t.ex. filmer, ljudfiler och Flash-filer. Sådana filer kommer att visa på en navigeringsbar sida ändå.

Lägg även märke till att användningen av ramar kan innebära att sidan inte blir tillgänglig för t.ex. dem som har valt alternativet 'Skärmläsare' i sina profiler.

Index över alla hjälpfiler