HTML-sida

Den här typen av resurs gör det enkelt att utveckla en enskild webbsida inom Moodle, speciellt när Du använder Moodles WYSIWG-redigerare.

Sidan lagras i databasen, inte som en fil, och Du har en hel del frihet att göra vad Du vill med HTML, inklusive JavaScript.

Index över alla hjälpfiler