IMS Content Packages (innehållspaket)

    Den här resurstypen gör det möjligt för Dig att lägga in innehållspaket som följer specifikationen för IMS Content Package.

    Ladda bara upp den .zip-fil som innehåller paketet, välj det i filhanteraren och klicka på och klicka på knappen Lägg till.

    Det finns många alternativ för att visa Ditt innehåll i popup-fönster, ramar osv.

    Du kan styra över många aspekter på hur paketet ska läggas till, innehållstabell, knappar för navigation...

    Den här resurstypen är fortfarande på ett betastadium (november 2005) så rapportera gärna varje problem, idéer och förbättringar till "Forumet för modulen Resurs" at moodle.org.

Index över alla hjälpfiler