Resurser

  • Resurser är innehåll - information som distansläraren kan vilja lägga in i kursen. Detta kan vara förberedda filer som är uppladdade till kursens server, filer som är redigerade direkt i Moodle, eller externa webbsidor som har designats för att bli en del av den här kursen.

Index över alla hjälpfiler