Parametrar för resurser

Om Du anger parametrar här så kommer de att passeras (bifogas) till resursen som en del av URL:en (med GET-metoden).

I den vänstra kolumnen kan Du välja vilken information Du vill sända och i den högra kolumnen kan Du namnge den.

Lägg märke till att användarinformationen kommer att komma från den användare som tittar på den här resursen och kursinformationen kommer från den kurs som den här resursen är en del av.

Index över alla hjälpfiler