Programresurser

En programresurs är en extern resurs som kan ta emot data som förs över till den från Moodle.

Data förs över via HTTP GET (som del av URL:en) och innehåller:

  • extern_nav: URL:en som anropar resursen
  • extern_usr: användarnamn för den aktuelle användaren
  • extern_nam: den aktuelle användarens fullständiga namn
  • extern_tim: den aktuella tidpunkten
  • extern_pwd: ett unikt lösenord

Allt detta kommer att revideras inom överskådlig tid.

Index över alla hjälpfiler