Typer av resurser

Moodle stödjer ett antal olika resurstyper som Du gör att Du kan infoga nästan vilken typ som helst av möjligt webbinnehåll i Dina kurser.

Index över alla hjälpfiler