Inställningar för fönster

Med de här inställningarna kan Du visa eller dölja inställningar genom att klicka på knappen som heter "Dölj inställningar" eller "Visa inställningar".

I normalfallet så visas resurser i ett vanligt fönster i en ram med Moodles navigationsrad i den översta ramen. Om Du så önskar så kan Du ta bort den övre ramen och visa resursen i ett fönster som ser ut som en vanlig webbsida.

Om Du däremot vill visa resursen i ett popup-fönster så får Du göra följande:

 1. I sektionen för Fönster: markerar Du 'Nytt fönster'.
 2. Avmarkera de alternativ som Du inte vill använda Dig av.
  Låt användarna ändra fönstrets storlek

  Genom att markera det här alternativet så låter Du användarna ändra fönstrets storlek. Det bör Du i regel göra. Ibland är innehållet emellertid i en viss bestämd storlek och då kan det finnas en mening med att låsa storleken på fönstret.

  Låt användarna 'skrolla' fönstret

  Genom att markera det här alternativet så låter Du användarna 'skrolla' fönstret upp och ner och i sidled för att kunna se hela Din resurs. Om det här alternativet inte är markerat så kommer användarna bara att se det som passar in i den på förhand bestämda storleken på fönstret och då kan de heller inte 'skrolla' för att se det som inte får plats i fönstret.

  Visa länkarna till biblioteket

  Genom att markera det här alternativet så låter Du användarna se länkarna till sina mappar i det här fönstret. Det varierar mellan webbläsare hur det här fungerar: det kan vara länkraden (i IE), Favoritraden eller raden för bokmärken (i Mozilla/Firefox).

  Visa placeringen

  Vill Du att användarna ska se adressen till resursen? Isåfall ska Du låta det här alternativet vara markerat. Annars kommer adressen att vara dold.

  Visa menyraden

  Genom att markera det här alternativet så låter Du användarna få tillgång till menyraden i det här fönstret. I normalfallet så är det det bästa alternativet men det kan finnas grafiska presentationer som ser bättre ut utan menyrad.

  Visa verktygsraden

  Genom att markera det här alternativet så låter Du användarna se verktygsraden vilket gör det lättare för Dina användare navigera eftersom det då finns knappar för att gå framåt, bakåt, hem och för att uppdatera sidan..

  Visa statusraden

  Genom att markera det här alternativet så låter Du användarna se statusraden så att de kan följa det som webbläsaren håller på med som t ex visa hur mycket av en resurs som har laddats ner eller säkerhetsinformation.

 3. Fönstrets aktuella vidd (i pixlar)

  Många använder fortfarande en genomsnittslig skärmupplösning på 800x600. Oftast är det bäst om Du till att börja med anger en storlek för Ditt fönster som är lite mindre än det, som t ex 600 högt och 480 brett.

  Om Du inte skriver in några värden i dessa textrutor så kommer det nya popup-fönstret att få exakt samma storlek som det fönster som användaren klickade på för att komma till Ditt popup-fönster.

Index över alla hjälpfiler