Fortsätt automatiskt

Om "Fortsätt automatiskt" är aktiverat (Ja) så kommer nästa tillgängliga SCORM att automatiskt startas när den föregående är slutförd.

Om detta inte är aktiverat (Nej) måste användaren själv använda knappen "Fortsätt" för att gå vidare.

Index över alla hjälpfiler