Aktivera förhandsgranskning

Om det här alternativet är aktiverat "Ja" (standardinställning), så kommer en knapp för förhandsgranskning att visas på visningssidan för en SCORM/AICC aktivitet.

Studenten/eleven/deltagaren/den lärande kan välja mellan att förhandsgranska aktiviteten (bläddra) eller att genomföra den på vanligt sätt.

När en SCORM är genomförd i läget för förhandsgranskning så är den gjord med en Genombläddrad genombläddrad ikon.

Index över alla hjälpfiler