Metoder för betygssättning

De resultat av en SCORM/AICC aktivitet som visas på sidan för betyg kan graderas med många olika mått:

 • SCO situation
  Det här måttet används för att visa antalet genomförda/godkända SCOes för aktiviteten. Maxvärdet är det totala antalet SCO.
 • Högsta betyget
  Sidan för betyg kommer att visa det högsta resultat som har uppnåtts av användare i alla godkända SCOes.
 • Medelbetyg
  Om Du väljer det här måttet så kommer Moodle att beräkna medelvärdet av alla resultat.
 • Sammanlagt betyg
  Med det här måttet kommer alla resultat att läggas ihop.

Index över alla hjälpfiler