SCORM-paket

Ett SCORM-paket är ett samlat webbinnehåll som är paketerat så att det följer SCORM-standarden för objekt för lärande. Dessa paket kan innehålla webbsidor, grafik (bilder, ikoner), JavaScript-program, Flash-presentationer och vad helst annat som går att visa med en webbläsare. SCORM-modulen gör att Du lätt kan ladda upp vilket SCORM-paket som helst och låta det bli en del av Din kurs.

Index över alla hjälpfiler