Paketfiler

Paketet är en specifik fil med ett zip (eller pif) som filnamnstillägg och som innehåller giltiga filer som definierar kurser av typen AICC eller SCORM.

Ett SCORM paket måste innehålla en fil med namnet imsmanifest.xml som ska ligga i roten på den zippade filen. Imsmanifestet innehåller en beskrivning av SCORM-kursens struktur, placeringen av resurser och många andra saker.

Ett AICC-paket definieras av åtskilliga filer (mellan 4 och 7) med definierade filnamnstillägg. Här kan Du se vad filnamnstilläggen betyder:

  • CRS - 'Course Description file' - fil som beskriver kursen (obligatorisk)
  • AU - 'Assignable Unit file' (obligatorisk)
  • DES - 'Descriptor file' (obligatorisk)
  • CST - 'Course Structure file' - fil som beskriver kursens struktur (obligatorisk)
  • ORE - 'Objective Relationship file' - fil för relationer mellan mål(valfritt)
  • PRE - 'Prerequisites file' - fil för förkunskaper (valfritt)
  • CMP - 'Completition Requirements file' - fil som innehåller krav på fullföljande (valfritt)

Index över alla hjälpfiler