Storlek

Den här två inställningarna definierar höjd och bredd på SCO-ramen/fönstret.

Index över alla hjälpfiler