SCORM/AICC - sammanfattning

Sammanfattningen är en mycket kort beskrivning av paketet. Du kan se det som ett slags metadata.

Sammanfattningen visas längst upp vid kursstrukturen på visningssidorna.

Skriv inte för mycket här!

Index över alla hjälpfiler