Inställningar för fönster

De här inställningarna kan Du dölja eller visa genom att klicka på någon av knapparna Dölj inställningar eller Visa inställningar.

Normalt sett så visas innehållspaket i ett vanligt fönster med Moodles kontroller för navigation längst upp och en innehållstabell på vänster sida. Om Du väljer det så kan Du få innehållet i paketet att visas i ett nytt fönster

Om Du vill visa Ditt innehållspaket i ett annat fönster så måste Du dock följa de följande tre stegen:

  1. I sektionen Fönster: väljer Du 'Nytt fönster'.
  2. Bestäm vilken storlek det nya fönstret ska ha.

    Många använder fortfarande en genomsnittslig 800x600 storlek på fönstret. I de flesta fall är det bäst om Du till att börja med gör fönstret lite mindre än så t.ex. 600 högt och 480 brett.

    Om Du ställer in 100% för båda dessa fält då kommer det nya popup-fönstret att fylla upp hela skärmen. Procentuella värden kommer att fylla skärmen med procentuellt så mycket.

    Om Du låter dessa fält vara tomma då kommer det nya popup-fönstret att få exakt samma storlek som det fönster som de klickade på för att få det nya.

Index över alla hjälpfiler